Board logo

标题: [闲谈] 对了一半 [打印本页]

作者: 秂忢空    时间: 2020-1-2 14:26     标题: 对了一半

或许他没敢尽言。。。。

这挂是说,岁在庚子, 天下大吉!


12465ca69d7g214.jpg
2020-1-2 14:24


图片附件: 12465ca69d7g214.jpg (2020-1-2 14:24, 77.24 KB) / 下载次数 93
http://ba.a4.79ae.static.theplanet.com/forum/attachment.php?aid=817929&k=7bf74eb31de2133d2e011272d5377283&t=1594167476&sid=6qWu6r


作者: 墨韵烟    时间: 2020-3-12 05:11

看不太懂,有点奇妙
欢迎光临 华人论坛 (http://ba.a4.79ae.static.theplanet.com/forum/) Powered by Discuz! 7.2